ELEKTRA SnowTec

Informacje ogólne ELEKTRA SnowTec

Mata grzewcza ELEKTRA SnowTec jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam gdzie zachodzi konieczność zabezpieczenia różnych powierzchni przed oblodzeniem lub zaleganiem śniegu. Moc jednostkowa 300W/m2 gwarantuje, że nawet w warunkach śnieżnej i mroźnej zimy ogrzewane powierzchnie pozostaną wolne od śniegu i lodu.
Jest bezpiecznie, nie trzeba odśnieżać i sypać mieszanek piaskowo-solnych, które uszkadzają nawierzchnię.
Coraz częściej standardem jest, że w obiektach użyteczności publicznej w śnieżny i mroźny dzień ze względu bezpieczeństwa podjazd, chodnik czy pochylnia dla niepełnosprawnych są ogrzewane. Place manewrowe, jak i rampy załadunkowe to kolejne miejsca, gdzie również stosujemy maty grzewcze ELEKTRA SnowTec. W krajach skandynawskich ogrzewa się chodniki w centrach miast, sprawiając, że są bezpieczne zimą oraz nie trzeba ich odśnieżać.

Budowa
Maty grzejne wykonane są z przewodów grzejnych jednostronnie zasilanych o mocy jednostkowej 30W/m. Rozstaw między przewodami wynosi 10cm. Wszystkie maty mają szerokość 0,6m i długość od 2 do 25 mb. Długość przewodu zasilającego („zimnego”) wynosi 4 mb.

Montaż
Najczęściej ogrzewanie podjazdu sprowadza się do instalacji mat grzewczych SnowTec na pasach jezdnych pod kołami samochodu. Przy większych pochyłościach, jak i dla zwiększenia bezpieczeństwa podjazdów o dużej przepustowości (na przykład wjazd na parking galerii handlowej) stosujemy ogrzewanie całych powierzchni dwóch pasów jezdnych. Trzeba pamiętać również, aby ogrzać odwodnienie liniowe podjazdów, które odprowadzi roztopiony śnieg do kanalizacji.
Montaż maty grzewczej ELEKTRA SnowTec sprowadza się do umieszczenia jej w połowie podsypki cementowo-piaskowej pod polbrukiem lub w górnej warstwie wylewki betonowej.

ELEKTRA SnowTec® - Montaż

Sterowanie
Niezbędnym elementem instalacji przeciwoblodzeniowej jest regulator wyposażony w czujnik temperatury i wilgoci, który czyni ją niezawodną i bezobsługową.
Termoregulator dba, aby koszty eksploatacji systemu przeciwoblodzeniowego były niskie, a załączanie odbywało się wyłącznie przy przekroczeniu dwóch czynników tj. progu temperatury i wilgotności. Podczas suchych i mroźnych dni z reguły nie ma zagrożenia i system nie musi działać. Przy dużych powierzchniach ogrzewanych należy stosować osobne sekcje grzewcze, z niezależnymi czujnikami temperatury i wilgoci.